Benløse IF Gymnastikafdelingen

Indkaldelse til årsmøde

Årsmødet afholdes torsdag den 17. januar 2019 kl. 17.00 i samlingssalen i Benløse Hallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Inge Lise Andersen genopstiller som kasserer og Jørgen Kuno Christensen genopstiller som næstformand)

6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være gymnastikafdelingens formand i hænde senest 2 uger før årsmødet.

Efter årsmødet bydes der på sandwich samt drikkevarer.

Tilmelding via klubmodul.

Vel mødt

Bestyrelsen

kalender

I kalenderen kan hele oversigten over kommende arrangementer ses. Gå til siden