Nyheder


 Årsmøde 2022 Benløse IF - gymnastik

 

Kom og hør formandens beretning om det forgangne år, samt de aktiviteter der sker indenfor gymnastik, krolf, crossfit og andre spændende motionsformer som Benløse IF - gymnastik byder på i år 2022.  

Årsmødet er den 7. februar 2022 i samlingssalen i Benløse hallen, og starter kl. 17.30.  Der bliver undervejs serveret en sandwich, og mødet slutter kl. 18.30

Har du forslag som ønskes behandlet på mødet sendes de senest 2 uger før til formand Elna Sørensen - elnasorensen@mail.dk  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formand Elna Sørensen

3. Regnskab og budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Elna Sørensen genopstiller som formand og Lillian Jonesen som bestyrelsesmedlem

6. Eventuelt

Husk at tilmelde dig til årsmødet på dette link Årsmøde 2022. Så sikre vi der er god plads set i forhold til Corona situationen

 

 

Instagram
Vi takker vore sponsorer